logo

Bezpečnost práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen BOZP) bývá ve firmách často podceňována, přitom je její důležitost nesporná. Každý zaměstnavatel je povinen zajišťovat bezpečnost svých zaměstnanců!
Tyto povinnosti jsou dány legislativou České republiky a dozorují ji kontrolní orgány.

Máte zajištěnou bezpečnost práce?

  • Máte zpracovou dokumentaci BOZP?
  • Provádíte školení zaměstnanců v oblasti BOZP?
  • Máte zpracovanou kategorizaci prací?
  • Hlásíte pracovní úrazy?
  • Vedete evidenci pracovních úrazů?
  • Provádíte pravidělně revize zařízení?
  • Zajišťujete pravidelné lékařské prohlídky?
  • Provádíte jedenkrát za rok "prověrku BOZP pracoviště "?
Pokud neprovádíte výše uvedené povinností můžete být pokutováni až do výše 2 000 000 Kč.

NEZAPOMEŇTE, že zajištění bezpečnosti práce je náročný, odborný, technický i právní úkon, který provádí osoba odborně způsobilá tzv. Bezpečnostní technik.