logo

Reference

  • V havarijním plánování a krizovém řízení jsem se podílel na zpracování plánu krizové připravenosti pro orgán státní správy kraje. Následně byl tento plán převzat na celostátní úrověň jako vzor.
  • Přednášející na VIII. ročníku odborné konference Asociace poskytovatelů sociálních služeb v ČR.
    Téma přednášky - Požární ochrana.
  • Seznam referencí firem se připravuje.