logo

Požární ochrana

Právnické a podnikající fyzické osoby bez ohledu na to, zda se jedná o služby nebo výrobní činnosti
mají zákonou povinnost zabezpečit požární ochranu (dále jen PO) na svém pracovišti či budově. Tyto povinnosti jsou stanoveny legislativními předpisy České republiky.

Máte zajištěnou požární ochranu?

  • Máte začlenění činností do kategorií PO?
  • Máte zpracovanou dokumentaci požární ochrany?.
  • Provádět revize a provádět prohlídky požárně bezpečnostních zařízení (hasící přístroje apd)?.
  • Provádíte školení zaměstnanců v oblasti PO?
  • Vedete knihu požární ochrany?
  • Provádíte preventivní požární prohlídky objektu?

Pokud nemáte ošetřené výše uvedené povinosti můžete být pokutováni kontrolními orgány a také v případě požáru Vám bude kráceno pojistné plnění pojišťovnou.

NEZAPOMEŇTE, že zajištění požární ochrany je náročný, odborný, technický i právní úkon, který provádí osoba pouze odborně způsobilá osoba tzv. Požární technik.